Σημείωση
5 του Ν. 46(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 46(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 46(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.