Σύσταση Συμβουλίου

6. Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο “Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών”, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του Κεντρικού Φορέα και η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής του.