67.-(1) o vov ov ov ooov v ov oo, o o ov, ov o vo o ooo o ooov oov v o v o oo ov.

(2) ov ov v vov voo o ov , v v v v v ' ov o o o v o oo o o.

(3) o vov ov oo v v ov vooov o o vo o ooo.

(4) o o o o oo v v ov vooov o o o v ' v ov ov o v oo v ov o o v o ovovo o ov ov oov o vo o oo o o.