Απόπειρα εκβίασης με απειλές

288. Όποιος με σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί ο,τιδήποτε από άλλο-

(α) κατηγορεί ή απειλεί να κατηγορήσει άλλο ότι διάπραξε κακούργημα ή πλημμέλημα ή ότι έκαμε πρόταση σε άλλο ή απείλησε άλλο για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος ή

(β) απειλεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο θα κατηγορηθεί από άλλο για κακούργημα ή πλημμέλημα ή για οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή

(γ) ενώ γνωρίζει το περιεχόμενο αυτού, συντελεί ώστε να ληφθεί από άλλο γραπτό το οποίο περιέχει κατηγορία ή απειλή όπως αναφέρεται πιο πάνω,

είναι ένοχος κακουργήματος και αν η κατηγορία ή η απειλή κατηγορίας αφορά-

(i) ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί η θανατική ποινή ή η ποινή φυλάκισης διά βίου ή

(ii) οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 144 μέχρι 177 (περιλαμβανόμενων και των δύο) ή σε απόπειρα διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή

(iii) επίθεση με σκοπό να έρθει σε παρά φύση συνουσία με άλλο ή παράνομη και άσεμνη επίθεση εναντίον άντρα ή

(iv) πρόταση ή απειλή που γίνεται σε άλλο για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται πιο πάνω,

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Είναι αδιάφορο κατά πόσο ο κατηγορηθείς ή ο απειληθείς κατηγορηθεί, ότι διάπραξε ή όχι το ποινικό αδίκημα ή την πράξη για την οποία κατηγορείται ή απειλείται να κατηγορηθεί.