Απόπειρα εμπρησμού

316. Όποιος-

(α) αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315 ή

(β) εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε πράγμα που είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται πιθανή η μετάδοση της φωτιάς από αυτό σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.