Εξάλειψη της διγράμμισης τραπεζιτικής επιταγής

342. Όποιος με σκοπό καταδολίευσης-

(α) εξαλείφει, αλλοιώνει ή προσθέτει στη διγράμμιση τραπεζιτικής επιταγής ή

(β) γνωρίζει ότι θέτει σε κυκλοφορία δίγραμμη τραπεζιτική επιταγή της οποίας εξαλείφτηκε η διγράμμιση, έτυχε προσθήκης ή αλλοιώθηκε,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.