Να θέτει φωτιά σε εσοδείες και φυτείες

317. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά-

(α) σε φυτεία δημητριακών, σιτηρών ή καλλιεργημένων φυτικών προϊόντων, κομμένων ή όχι ή

(β) σε φυτεία σανού ή χλόης υπό καλλιέργεια, φυτευμένα εκ φύσεως ή όχι, κομμένων ή όχι ή

(γ) σε δένδρα που δεν είναι κομμένα, δενδρύλια ή θάμνους, υπό καλλιέργεια φυτευμένα εκ φύσεως ή όχι

(δ) σε δάσος που ανήκει στην Κυβέρνηση ή που είναι υπό την προστασία, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της Κυβέρνησης,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.