Επίδειξη απατηλού φωτός, σημείου ή σημαντήρα

239. Όποιος δείχνει απατηλό φως, σημείο ή σημαντήρα, με σκοπό με αυτή την επίδειξη ή να παραπλανήσει ναυτιλλόμενο ή γνωρίζει ότι ενδέχεται τέτοια επίδειξη να παραπλανήσει ναυτιλλόμενο, υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές.