Ποινή συνέργειας μετά τη διάπραξη πλημμελήματος

25. Ο συνεργός μετά τη διάπραξη πλημμελήματος είναι ένοχος πλημμελήματος.