Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

139. Όποιος εκούσια διαταράσσει θρησκευτική συνάθροιση που συνήλθε νόμιμα για λατρεία ή τελετή, είναι ένοχος πλημμελήματος.