Παράνομη είσοδος σε τόπους ταφής

140. Κάθε πρόσωπο που έχει την πρόθεση να θίξει τα αισθήματα ή να υβρίσει τη θρησκεία οποιουδήποτε προσώπου, ή γνωρίζει ότι ενδέχεται να θιγούν τα αισθήματα ή να υβριστεί η θρησκεία οποιουδήποτε προσώπου, εισέρχεται παράνομα σε τόπο λατρείας ή σε τόπο ταφής ή σε τόπο προορισμένο για τη διενέργεια νεκρώσιμων τελετών ή για την τοποθέτηση των λειψάνων των νεκρών, ή όποιος επιδεικνύει ασέβεια στο λείψανο νεκρού ή παρενοχλεί πρόσωπα συναθροισμένα σε νεκρώσιμο τελετή, είναι ένοχος πλημμελήματος.