Απόπειρα να θέσει κάποιος φωτιά σε αγαθά στα κτίρια

320. Όποιος αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε ύλη ή σε πράγμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 319, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.