Πρόκληση ναυαγίου

321. Όποιος-

(α) εσκεμμένα και παράνομα προκαλεί το ναυάγιο ή καταστρέφει σκάφος, αποπερατωμένο ή όχι ή

(β) εσκεμμένα ή παράνομα διενεργεί πράξη που τείνει στην άμεση απώλεια ή την καταστροφή σκάφους σε κίνδυνο ή

(γ) με σκοπό να οδηγήσει σκάφος σε κίνδυνο, επεμβαίνει σε οποιοδήποτε φως, φάρο, σημαντήρα, σημείο ή σήμα που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς ναυσιπλοϊας ή επιδεικνύει απατηλό φως ή σήμα,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.