Απόπειρα πρόκλησης ναυαγίου

322. Όποιος αποπειράται παράνομα να προκαλέσει το ναυάγιο σκάφους ή να το καταστρέψει, αποπερατωμένο ή όχι ή αποπειράται παράνομα να διενεργήσει πράξη που τείνει στην άμεση απώλεια ή την καταστροφή σκάφους σε κίνδυνο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.