Δημοσίευση ή απειλή δημοσίευσης λιβέλλου ή πρότασης αποχής από τη δημοσίευση λιβέλλου με σκοπό απόσπασης χρημάτων

196. [Διαγράφηκε]