Δημοσίευση ή απειλή δημοσίευσης λιβέλλου ή πρότασης αποχής από τη δημοσίευση λιβέλλου με σκοπό απόσπασης χρημάτων

196. Όποιος δημοσιεύει ή απειλεί να δημοσιεύσει δυσφημητικό δημοσίευμα που αφορά άλλο, ή άμεσα ή έμμεσα απειλεί να εκτυπώσει ή να δημοσιεύσει, ή άμεσα ή έμμεσα προτείνει να απέχει της εκτύπωσης ή της δημοσίευσης οποιουδήποτε δημοσιεύματος ή πράγματος που αφορά άλλο πρόσωπο, με σκοπό απόσπασης χρημάτων ή εξασφάλισης της καταβολής χρημάτων ή πολύτιμου πράγματος, από αυτό ή από κάποιο άλλο πρόσωπο, ή με σκοπό να υποκινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να χορηγήσει ή να εξασφαλίσει σε άλλο διορισμό, επικερδές αξίωμα ή αξίωμα εμπιστοσύνης, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.