Μέθη

94.-(1) Όποιος σε δημόσια διάβαση ή σε δημόσιο χώρο, είτε είναι κτίριο ή όχι, είναι σε κατάσταση μέθης, συμπεριφέρεται οχλαγωγικά ή χωρίς τάξη, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών μηνών.

(2) Όποιος είναι σε κατάσταση μέθης ενόσω κατέχει γεμάτο πυροβόλο όπλο, μαχαίρι ή άλλο φονικό όργανο, δύναται να συλληφθεί χωρίς δικαστικό ένταλμα, είναι δε ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση έξι μηνών ή και στις δύο αυτές ποινές.