Ποικίλα ποινικά αδικήματα

374. Όποιος εσκεμμένα-

(α) παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση σε δημόσια δίοδο ή δημόσιο χώρο με την τοποθέτηση σε αυτά οποιαδήποτε υλικά ή άλλα πράγματα

(β) τοποθετεί ή εγκαταλείπει σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο σκύβαλα ή απορρίματα που προκαλούν ή που είναι προορισμένα να προκαλέσουν δυσοσμίες

(γ) παραλείπει να τοποθετήσει κατά τη διάρκεια νύχτας φανάρι ή φως πάνω σε σωρό χωμάτων, πέτρων ή άλλων υλικών ή σε αυλάκι ή οχετό ή άλλης εκσκαφής κατά τη διενέργεια νόμιμα εκτελούμενων έργων επισκευής σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο

(δ) ρίχνει απορρίμματα ή άλλα πράγματα σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να προξενεί βλάβη ή ενόχληση σε οποιοδήποτε διαβάτη

(ε) αν διατάχτηκε εγγράφως από τον Έπαρχο να επισκευάσει ή να κατεδαφίσει κτίριο ή οικοδομή οποιουδήποτε είδους που είναι σε ερειπωμένη ή σε επικίνδυνη κατάσταση, παραμελεί ή παραλείπει να το διαπράξει με αυτό τον τρόπο.

(στ) παραμελεί ή παραλείπει να καθαρίσει ή να επισκευάσει καμίνι ή καπνοδόχο εργαστηρίου ή εργοστασίου όπου χρησιμοποιείται φωτιά.

(ζ) πυροδοτεί πυροτεχνήματα σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο με τρόπο που προορίζεται να προξενήσει βλάβη ή ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

(η) πυροβολεί με πυροβόλο όπλο μέσα στα όρια πόλης, χωριού ή άλλης κατοικημένης περιοχής.

(θ) αρνείται να δεχτεί στην ονομαστική τους αξία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα που κυκλοφορεί στη Δημοκρατία,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.