Κατοχή πυροβόλων όπλων με σκοπό προξένησης βλάβης

92. Όποιος έχει στην κατοχή ή τη φύλαξη του πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό, με σκοπό να θέσει με αυτά σε κίνδυνο ζωή ή να προξενήσει σοβαρή βλάβη σε περιουσία ή με σκοπό να παρέχει με αυτά τη δυνατότητα σε άλλο να θέσει σε κίνδυνο ζωή ή να προξενήσει σοβαρή βλάβη σε περιουσία, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων, ανεξάρτητα αν επακολούθησε ή όχι οποιαδήποτε τέτοια προσωπική ή περιουσιακή βλάβη.

Στο άρθρο αυτό ο όρος “πυροβόλο όπλο” σημαίνει πυροβόλο όπλο από το οποίο δύναται να ριχτεί μικρή σφαίρα, σφαίρα ή άλλο βλήμα ή οποιοδήποτε μέρος του, ο όρος “πυρομαχικά” σημαίνει πυρομαχικά οποιουδήποτε τέτοιου πυροβόλου όπλου και περιλαμβάνει χειροβομβίδες, βόμβες, και άλλα παρόμοια βλήματα, ανεξάρτητα αν αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το πυροβόλο όπλο ή όχι καθώς και τα συστατικά στοιχεία και τα συστατικά μέρη τους.