Τραυματισμός και ανάλογες πράξεις

234. Όποιος-

(α) τραυματίζει παράνομα άλλον ή

(β) παράνομα και με σκοπό πρόκλησης σωματικής βλάβης σε άλλον ή παρενόχλησης του, συντελεί ώστε να χορηγηθεί σε άλλο ή να ληφθεί από άλλο δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.