Ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρειών

312. Όποιος, ενώ είναι ιδρυτής, διευθυντής, αξιωματούχος ή ελεγκτής οργανισμού ή εταιρείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συσταθούν, εκδίδει, κυκλοφορεί ή δημοσιεύει ή συμφωνεί στην έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση έγγραφης δήλωσης ή λογαριασμού, τα οποία, γνωρίζει ότι ως προς ουσιώδες στοιχείο είναι ψευδή, για τον ακόλουθο σκοπό, δηλαδή-

(α) να εξαπατήσει ή να καταδολιεύσει μέλος, μέτοχο ή πιστωτή, συγκεκριμένο ή όχι, του οργανισμού ή της εταιρείας ή

(β) να υποκινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο, συγκεκριμένο ή όχι, να γίνει μέλος του οργανισμού ή της εταιρείας ή να εμπιστευτεί ή να προκαταβάλει οποιαδήποτε περιουσία στον οργανισμό ή στην εταιρεία ή να παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια σε όφελος τους,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.