Δημοσίευση ειδήσεων, κλπ. που αφορούν έργα άμυνας, κλπ.

50Α. Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία δημοσιεύει ή ανακοινώνει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο για αυτό, οποιοδήποτε σχέδιο, τύπο, σημείωμα, έγγραφο, πράγμα, πληροφορία ή είδηση σχετιζομένη με οποιαδήποτε οχυρωματικά έργα, μέσα ή έργα άμυνας, στρατώνες, στρατιωτικές αποθήκες, ή άλλα μέρη κατεχόμενα ή χρησιμοποιούμενα, από ή για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, ή που αφορούν στη στάθμευση, συγκέντρωση, κίνηση, αναδίπλωση ή δράση τους, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι χρόνων.