Αρπαγή ή απαγωγή με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, κλπ.

251. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό αυτό να υποβληθεί, ή να τύχει τέτοιας μεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να υποβληθεί, σε βαριά βλάβη, ή στις παρά φύση ορέξεις οποιουδήποτε ή γνωρίζει ότι είναι ενδεχόμενο το πρόσωπο αυτό να τύχει τέτοιας υποβολής ή μεταχείρισης, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων και σε χρηματική ποινή.