Κλοπή από πρόσωπα που έχουν συμφέρον στο κλοπιμαίο

260. Όταν κάποιο πρόσωπο αποκτά κατοχή πράγματος ή σφετερίζεται πράγμα που μπορεί να κλαπεί, κάτω από περιστάσεις οι οποίες διαφορετικά θα υπαγόταν η πράξη σε κλοπή, είναι αδιάφορο ότι αυτός αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή συμφέρον στο πράγμα ή είναι ο ιδιοκτήτης του πράγματος που έχει αποκτηθεί ή σφετεριστεί εφόσον σε αυτό αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή έχει συμφέρον κάποιο τρίτο πρόσωπο ή είναι μισθωτής του πράγματος ή είναι ένας από τους συνιδιοκτήτες του ή είναι διευθυντής ή είναι αξιωματούχος οργανισμού ή εταιρείας ή οργάνωσης που έχουν την κυριότητα του πράγματος που έχει αποκτηθεί ή που έχει σφετεριστεί.