Συνδρομή στην απόδραση αιχμαλώτων πολέμου

45. Όποιος-

(α) εν γνώσει του και εσκεμμένα βοηθά αλλοδαπό εχθρό της Δημοκρατίας, που κρατείται ως αιχμάλωτος πολέμου στη Δημοκρατία, είτε σε περιορισμό στη φυλακή ή σε άλλο τόπο, είτε έχει αφεθεί ελεύθερος με όρους, να αποδράσει από τη φυλακή ή από τον τόπο περιορισμού ή εφόσον ήταν ελεύθερος με όρους, να αποδράσει από τη Δημοκρατία, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου

(β) εξ αμελείας και παράνομα επιτρέπει την απόδραση προσώπου όπως στη προηγούμενη παράγραφο, είναι ένοχος πλημμελήματος.