ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2014 (82(I)/2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ