Τμήμα 3 – Ανάθεση των συμβάσεων
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

57. [Διαγράφηκε]
Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

58. [Διαγράφηκε]
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

59. [Διαγράφηκε]