vo o

1. oo oo v v o o 1994 o oo oo v v (ooo) o o 1995 vov o oo oo v v o o 1994 1995.

I II
v

2. ov v o, v o vo o o vvo -

"" v oooo o v o o ooo v o v

"o" v "o" "v"

" oo" vo ooo , vo , v -

() ov v ooo oov o o o

() o ov o o v oo -

(i) v o ov o ov o v o v ov o o v v v o o v oov o v

(ii) o o ov ov oo o o o o

"oo" v oooo vo o o ooo v oo, o o o o o

"v" v-

() vo , oooo o o ooo v v v o o v v oov o v v o

() vo , oooo o o ooo v v v oo ov oo o o o, v o o

" v v" vo ooo v oo oov o o v oo ov o o ov oo vv o v, oo v ov v o oo , v v v v o oov v

"v ov oo", vo ooo v o v, v o oo o o o v o o ov o v o oo o v oo o v

"" v o v o ov oo v o o v v oo, vo o oo-

() ov v

() ov v o o v v o vo o

"v ov" vo ooo , v v o o oo o oo o v ov o ov o oooo o o o o o o

"" v v ' o v ov oooo v o v, v v v o v o o v oo.

II
oo o v

3.-(1) v o oo o v oo-

() v v o v v v o v o oo oooo oo, o

() o v v o v o o v

() o v vv ov v o o v , o o oo o o o ooovo v v o o v o v v

() v o v v v o v ov o v oo ov oo, v o o (2) o o o, o v v ov v o oo, o o oo o o o ooovo v v o o o v v

() o v o () () o v o v v v o v v v v v ov oo ooovo v o, o v v, ov o o ov oo, v oo, v v v o v v v ooo o o v v o oo o o ooo o vo o ooo o oo v v oo v v, ov.

(2) oo o ov v o oo o () o o (1) v -

() v o vo v o v , v o v v v oov v ov v , v v v oo oov v ov

() ov .

oo v o

4. oo v o vv o ov o ooo v v o o v oo v ov v o o o o o 3(1)() ooo o v v vo o.

III I I I I
ovo o

5. v oov , v v o ov vo o o 6 o v v v o ov , v v vo o v v -

() v v ov , o vo, o vo v o v vvo o,

() o ov / ,

() v o o , v vvo o, o v v v oo o , v o o 7, v o, v v v ov ov , v v o ov , o ov v v ov o v , v ooo v v v oo vv v v o o v o ov o , v ov v o o

() vo ov o o o vo o

() o o vo v o oo o o ooo v v o oo

() o v vv, oo oo oov v o v v o oo

() o ov oo ov v.

ov v

6. o o 5 o vo o v ov -

() v ov, ov v v o ooov v o v oov v oo v vv v o o vov o o ov o v v o,

() v v o v v o voo o oo o:

(i) v v v o o o o ov v,

(ii) o o v oo v o ov v vo v v v o ov v v o o v o o o o v o v o v v o ov ' v,

(iii) o oo o o o ov v,

(iv) o o oo o ov voov v vv oo v oo v o v v ov oo, ov vo o, o ov v v ovo o o v v v o v ov v o v v o o v ovo o, o v v ooo v, v v oo vv v o o v o ov v ov v o o,

(v) v v ovv v v o v v v v ooo v v,

() ooo v oo o voo v v o vov ov v v v o v .

IV
oo

7.-(1) oo o ov v oo o vo o v-

() o v o v ,

() v ov o oo,

() o vo v o oo o o ooo oo v o vov .

(2) oo o v o o (1) v v o ov o o vo o o o voo o o (1) o v.

(3) oo oo o oo o vo , v v .

o v .

8.-(1) v v o o 7, oooo o o o o v o ooo v o o o ov o o (1) o o 9 o.

(2) v v v o o v o o , o v v v oooo o v o v o o (1) o v.

(3) v o ooo v , v o , oo o ooo o ov oo o o oo o v ov v.

vv o v

9.-(1) v v v o o 7 o v v, v v o o, v v v v o v ov oo o o o v v v v v o , (vovv oovo ov v v o o), v v v o v o o vvo v v v o o o o o v v ovvv v, v o v o v ooo v vo v o ovv v v o vov o o (2).

(2) v, o vov o o (1), oooo o o o o ov oo ov v v v o , o o , v v v o ooo ov oo o vo ov ooo oo , o oo, vo v , o v v o o o o oo o , o o oo v oo o o v v v o .

o v v

10.-(1) ovv v v o o (2) o vo o, v o ooo, v v v o o o o o 5() o vo o, v o v v oo, v v o v v o o (2) o , v ov oo o v v o o vov o ov ' .

(2) v v ov v -

() o ov

() oo o ov oo, v v , ov v ov o

() o oov o v o v

() oo, v v , vv v v o oo v o o o .

(3) v oo v o o v o o o ooo o ov v ov oo, oo ov o o vo o vov o v v o v ooo o o.

(4) v o v-

() ( o o o) oooo o o ooo v v o oo o o 7 o vo o,

() o o o o o v v o () o v, v o v v ov oo.

(5) v o v ov o o v v o () o o (4), o o v ov v ( v ov o o v v o () o o (4) oo v o ov v v ov ov oo v v oov o, o o o v ov v .

(6) v o o v v , o v v o o v o o (3) v o v o o , o o v v o ov v o ov o o v o o (4), v v o oo o o v o ov v o o .

(7) v oo o o v v oo v vv o o (6) o v o v o o (3), v v oo, v v o v v v ooo o o v ov.

(8) v o ooo o , o o ov v o o (1) v voo oo o oo oooo ov o o v o o (3) o o 8.

v v

11.-(1) v ovo o oo v v o v v ov o v, , v , o oo oo, v o v v ov , v ov v v (vov, o , o) v oo ovo, o oo ovv v oov ov oo.

(2) v oo o oo v o o o (1) o v v, ooo v o, v o, v o v v o v v, oo o o v v v o v v o v , o v v ov oo, vovv v vv o v v ov ov v v v v o v v v , o o o v v o v v oo v v ov oo.

(3) v v , o v v o o o ov v v , v o ov o vooov o o o (1) o vo o vooov ov oo v o o (2) o vo o.

(4) v o o v v ov o o o (1) v ov v vooov ov oo v o o (2), o v o v oo ooo v oo v v v o o (3) o vo o oooo o ov ooo v ooov.

(5) v o o v v o v o o (4), o v oo o o o v o o (3) v v ooo , v v oo, v oov o v v v oooo o o v .

V I

12. o o ooo, v o v , o, ooo , oo o, v ov oo v v ov v o vov o o 3(1)() () o vo o,v voo o o .

v o

13. o o ooo, oooo oo, o vo ooo v o ov -

() v o v v o o v v ,

() v ov oooo oo ov v o ooo v v o, v o vo o o oov ,

v voo o o .

v

14. o o ooo, oooo oo, o, o v oo v ov oo -

() v v o ov o o 3(1)() () o vo o,

() ov o vvo , oo v o o 7 o vo o,

o ooo v o v -

(i) o oovo v v,

(ii) v o v o ovo oooo oo oo ov, ,

(iii) o v ooo o, ,

v voo o ovo o v .

v vo

15.-(1) v v v o vo o vo o , vo oooo oo, o ooo v oo, v, o oo o o voo oo, oooo oo o ooo v v ooo o , o o v voo o o o o vo o ov ov vo.

(2) v v ov voo oo v o, o o o (1) ov vo oo o v o o v v vv o v v v o voo oo.

o VI - I II
o v v vo o o

16.-(1) o o ooo v oo o v o v o v o o ooo o vo o v o o v.

(2) v o vo o o o ov v v o v ov , oooo o v oo o v o, o ooo o ov o ov v o v , v o o o.

__________________________________________________________

( 5() 7(2))

(1)

( ov o IIŠ )

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

: (2)

/* o vo v/o o/,

(3).

o: ................................................................................................................................................

ov: ...........................................................................................................................................

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

* v.

II:

1. o v vo .

2. oo v o vo v o oo o o ooo v v o oo.

3. oo v vo, o v v v oo. v v o vo v o v.

19 .13(I)/2000

1994 1995 .