ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και την Αστυνομία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1994 (102(I)/1994)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ