vo o

1. v o v o v v o o 1989.

v

2. ov v o, v o vo o o o vvo:

"o oo" v o o v vov oooo o o v o ov vvov oooo o voo oo.

"o o" v o v o o 112.2 o vo˙

"vo" v ooo voo .

ov o o

3. v v ov o o v o v o v v ooo oooo o vo, vv o v v o oo, 16 oo 1989, o o oooo o vo vo o o vov v , v oo ov o o v v v o o 4 o v o, o ov o v v o () o ovvo o.

o oo ov o

4. o oo o vov ov v o o 3 vov o o oo v o o vo o v v v o o.

o

5. o oo o v o o o o v o.

6. v o o 3 o v o, oooo o o v v o oo o o oooo o vo vo o o, vov v , v ov o o v o o v v v ov 16 oo 1991, v ov o o v v v o o 4 o v o, ov o vov o () () o o o:

o v o v ov, o o oo o v oo v ov v o o o ov o v v o () o ovvo o 4.