Προοίμιο

Επειδή την 1η Απριλίου 1955 άρχισε ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αποικιακό ζυγό.

Και επειδή με το Νόμο 48 του 1987, άρθρο 4(α), προβλέπεται η έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθορισμού της 1ης Απριλίου ως Εθνικής Επετείου και Επίσημης Δημόσιας Αργίας, Νόμος του 1989.

Καθιέρωση της 1ης Απριλίου ως εθνικής επετείου, και επίσημης δημόσιας αργίας

2. Για την έμπρακτη απόδοση από τη Δημοκρατία της Κύπρου τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα καθιερώνεται η 1η Απριλίου κάθε έτους ως εθνική επέτειος και επίσημη δημόσια αργία.