ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων Θέσεων) Νόμος του 1987 (120/1987)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ