ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί των Εκπαιδευτικών Λειτουργών με Σύμβαση (Διορισμός σε Θέσεις στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του 1985 (161/1985)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ