vo o

1. v o v o o v o v vov (ov ) o o 1985.

v

2. v v v o vo o oo vvo-

"o" v ov ooov v ov oo v vv vv ov

"o vo" v o o v o v vov o o 1979 1981 v o ov oo o o o 1980 1985 oovo ov vov oooov vv oo

"o " v v v o o o 1974 ov v oo v o o ov oov, voo oov v ov o, o ovv o

"v " v v v ov v o v o.

(2) v o oo o v ov vvov o o o o vo.

o o o v o v vov o

3. o oo vo, ovo o v, v v , vov o, o ov oov o oo o o o, oovo v ov o, o oo o o , v vv v v o , o oo o ovo v vv ov vv oo vv v v o ov o o ov ooov ov.