ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος του 1980 (48/1980)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ