II II I I III
o oo

56. ovv v v o o 59 o oo o o ' ovo v o voov vv.

o

57.-(1)v v v o v o o oo v v v v o v o ooov o ' o v o ov o ov v vovv.

(2) o o ooov vo v ' o ov o vo o o vo ov ov oov ovo v ov, oo ovo v v ov oo ovo v oo v ov.

(3) o v v o ooov o v o o oo v v o oo v ' v ovo oo ' v ov v vo ovv v v v v v v.

(4) o v (2) ov o o oo o v ov o.

o o

58. ovv v v o o 59 o o v v o vv ov v v o o v v oov v-

() v v oo, v v o , o o v vv oov o oov vov , o v ov o o vvov v o o v ov oov o oo o v

() v o o vo o o o v v o v v o ov v v ov o o o

() o vo voo v v o v ov o oo v v o o o oo voo ooo oo

() oo ov o vov ov vov ov vv o ov oo v v v oovv v voo v o o oo o

() oo ov vov o o v o o

() v v oo oo v v v oov v v v o o 21 v v v.

o oov v v o vv vv vov

59. o o ov v v o v oo v ov v voo o ovo o o oo vo v oo o oo voo o ooov v v o v, o v v o ov vv o, o oo v o ov-

() o o voo v vo o oo o oo o voo v vv ov v v ov v o o oo o oo o voo o oo ov o o v v o vv vv v ov

() v vv ov v v, vo o v

() v vv ov o o o ooo oo o v v ov o o oo o oo o voo, o o oo oo v v v v vovv ovv v o o ov o o oo o o oo o oo voo o .

ooo o vo v

60.-(1) o o o o ooov o o ov ov o v v oo, ovv v v o o 59 v-

() v o voo v v v o oo o oo o voo v v o v

() ov v v v ov oo v v v v voo v v vv ov.

(2) v v o vo ooo oo v oo oov v o o ov oo v o ov oo v v o oo o o o vo, o o ooo o o o o ov o o o o vo o v v v v .

(3) o ooov v o v o voo v vo oo, o ov oo, v vov o ov 46(1) o ov 59, vv v v ovv v v vv v ov vv v o oo v ov o ooov vv v o voo v v v oo o o voo o.

(4) o o ov vov o v ov o v ov o o ov v o vv v v v o oo o o vo o oo o ooov v v vvov v ov ov oov.

o o

61. o v ov o v v o v o oo .

o ooo v v

62.-(1) v v v v o o vov oo o v v ooo-

() o oo oo oo, o

() o oo o ooov v o v v oo v ov

() o oo o ooov v ov v ov

() o oo o ooov v v v v o voov vv vvov v v ov

() o o ov oov oo vovo o oo v o o vovo ov v v oov v o o v o o voo oo o o oov v ov v ov v.

(2) o o v ooo v o () o o (1) vov v o o o v o vo v oo v v vo ov ov oov.