ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Εκλογής Μελών Χωριτικών Επιτροπών της 8ης Ιουλίου, 1979 (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1979 (55/1979)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ