ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Προσωριναί Διακανονιστικαί Διατάξεις) Νόμος του 1975 (54/1975)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ