ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αναθεωρήσεως της Μισθοδοσίας και Επιδομάτων του Νοσηλευτικού Προσωπικού Νόμος του 1969 (63/1969)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ