ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αστυνομίας, Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Φυλακών (Αναθεώρησις Μισθοδοσίας) Νόμος του 1969 (2/1969)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ