ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Αποκατάστασις Υπαλλήλων και Υπηρετών, Επικύρωσις και Διασφάλισις) Νόμος του 1964 (44/1964)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ