ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Καθηγητών, Διδασκάλων και Υπαλλήλων Κοινοτικών Σχολείων (Άσκησις Διοικητικής Φύσεως Αρμοδιοτήτων) Νόμος του 1963 (8/1963ΕΚΣ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ