ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Επαρχιακών Συμβουλίων (Mejlisses Idare) Νόμος (ΚΕΦ.239)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ