Καταχώριση αγωγής

8. Πρόσωπο, εναντίον του οποίου διαπράχθηκε οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 αστικά αδικήματα, δύναται να καταχωρίσει αγωγή εναντίον του προσώπου που διέπραξε το εν λόγω αδίκημα.