Κατάργηση Νόμων και Κανονισμών

25.-(1) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 καταργούνται.

(2) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως και 2014, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(3) (α) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014, καταργούνται.

(β) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωρία) Κανονισμοί του 1993 έως 2014, καταργούνται.

(γ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 και 2005, καταργούνται.

(δ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993 έως 2005, καταργούνται.

(ε) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του 1993, καταργούνται.

(στ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί του 1985 έως 2005, καταργούνται.