Τάξεις ξενοδοχείων

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τα κυρίως ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα μικρών κατοικιών κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) 5 αστέρων (*****),

(β) 4 αστέρων (****),

(γ) 3 αστέρων (***),

(δ) 2 αστέρων (**),

(ε) 1 αστέρος (*),

(στ) Άνευ αστέρος.