Κατάργηση νόμου

19. Οι περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2004 έως 2012 καταργούνται.