Χρήση ποδηλάτου

3. Η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή σε οποιαδήποτε ποδηλατολωρίδα επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.