Σημείωση
4 του Ν. 142(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2021]

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 142(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.143(Ι)/2021].