Τεκμήριο πατρότητας

20. Τέκνο του οποίου η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια Πολιτικής Συμβίωσης από σπέρμα άλλο από εκείνο του άνδρα συμβίου της μητέρας και με τη γραπτή συγκατάθεσή του, τεκμαίρεται ως τέκνο του συμβίου της μητέρας.